หมดปัญหา ระบบกำจัดปลวก LineID : p0629526361

กำจัดปลวกระบบ เอ็กซ์เทอร์ร่า (Exterra)

ระบบ Exterra เอ็กซ์เทอร์ร่าเป็นระบบดักจับและเหยื่อล่อปลวกจากประเทศสหรัฐอเมริกา ก้าวเข้าสู่ตลาดด้วยการเป็นวิธี กำจัดปลวกตายยกรังที่ดีเยี่ยม ปลอดภัยต่อมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม การค้นพบเอ็กซ์เทอร์ร่าอยู่บนพื้นฐาน ข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ที่แข็งแกร่ง มีงานวิจัยรองรับทำให้ เอ็กซ์เทอร์ร่า เป็นระบบดักจับปลวกและเหยื่อล่อที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในโลก และสร้างแนวดักจับปลวกได้สมบูรณ์ที่สุดเพียงระบบเดียว วิธีกำจัดปลวกที่ดีที่สุด ระบบดักจับและกำจัดปลวกด้วยเหยื่อ เอ็กซ์เทอร์ร่า (Exterra) เป็นการจัดการปัญหาปลวกด้วยมาตรฐานชั้นเยี่ยม เป็นการจัดการปลวกที่มีประสิทธิภาพยาวนาน ปลอดภัยต่อครอบครัวท่านและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยการใช้สถานีฝังดิน เอ็กซ์เทอร์ร่า (Exterra) กับสารดึงดูดปลวก โฟกัส (Focus) สารดึงดูดปลวก โฟกัส (Focus) คืออะไร? โฟกัส (Focus) คือ อาหารธรรมชาติที่ไม่มีพิษเจือปน โดยการใส่โฟกัส ที่ใต้สถานี เอ็กซ์เทอร่า เมื่อโฟกัส สัมผัสกับดินจะทำงานร่วมกับจุลินทรีย์หรือสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าในดิน เพื่อปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เล็กน้อยออกมาอย่างช้าๆ ในปริมาณที่แน่นอนลงสู่ดิน ปลวกชอบก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) จากการวิจัยของมหาวิทยาลัยพิสูจน์ว่า ปลวกถูกดึงดูดจากระดับ CO2 ซึ่งเลียนแบบ CO2 ในธรรมชาติที่ปล่อยออกมาจากรังไม้ที่ผุและในรังของปลวก ดังนั้น CO2 ในดินจะชี้นำปลวกไปยังแหล่งอาหาร สารดึงดูดปลวกโฟกัสใต้สถานี เอ็กซ์เทอร์ร่าและปลวกจะไม่เข้าไปในบ้านของท่าน ข้อดีของระบบ เอ็กซ์เทอร์ร่า - เป็นระบบดักจับปลวกที่มีเอกลักษณ์อันโดดเด่น ในการป้องกันบ้านของท่าน - สารดึงดูดปลวกโฟกัส นำทางปลวกให้เข้ามาในสถานี เอ็กซ์เทอร่า - สถานีมีขนาดใหญ่กว่าสามารถดักจับปลวกได้ดีกว่า - ใช้ไม้ยูคาลิปตัส ชนิดที่ปลวกชอบมากกว่า ทำให้มั่นใจว่าปลวกจะเข้ามาในสถานี - ระบบ และผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตที่ผ่านการควบคุมคุณภาพด้วยสถานีที่มีบาร์โค้ด - ปลอดภัยต่อทั้งตัวท่าน สัตว์เลี้ยง และสิ่งแวดล้อม - กำจัดปลวกได้ตายยกรัง ขั้นตอนการดำเนินงานของนักวิชาการในการติดตั้ง และตรวจสอบระบบ เอ็กซ์เทอร์ร่า สามารถแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

ใต้พื้นดิน 1. ทำการสำรวจบริเวณบ้านโดยรอบ เพื่อตรวจหาร่องรอยการเข้าทำลายของปลวก 2. ทำการติดตั้งสถานี รอบตัวบ้านโดยวางห่างจากตัวบ้านประมาณ 1 เมตร และระยะห่างระหว่างสถานีแต่ละตัว ประมาณ 4 เมตร หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่ 3. เข้าทำการตรวจสอบระบบหลังการติดตั้งไปแล้ว 2 สัปดาห์ 4. เมื่อตรวจพบการเข้าทำลายของปลวกในสถานี ก็ถึงเวลาของ “Requiem” เหยื่อกำจัดปลวก “Requiem” จะถูกบรรจุไว้ภายในสถานีเอ็กซ์เทอร์ร่า หลังจากพบว่า มีปลวก เพื่อล่อให้ปลวกมากินเหยื่อแล้วนำเหยื่อกลับไปถ่ายทอดให้สมาชิกตัวอื่น ๆ ภายในรัง 5. เข้า ตรวจสอบระบบ เอ็กซ์เทอร์ร่า ทุกๆ 2 สัปดาห์จนกว่ารังปลวกจะล่มสลาย 6. หลังจากรังล่มสลายแล้วจะต้องทำการตรวจสอบบ้านอย่างละเอียดเพื่อยืนยันการล่มสลายของรังปลวก และหลังจากนั้น 1-2 เดือน จะเข้าตรวจสอบระบบอีกครั้ง

เหนือพื้นดิน 1. ทำการสำรวจในบริเวณบ้านอย่างละเอียด เพื่อตรวจหาร่องรอยการเข้าทำลายของปลวก 2. หลังจากพบทางเดินปลวก หรือร่องรอยการ เข้าทำลายของปลวก ซึ่งพบตัวปลวกอยู่ด้วย 3. จะทำการติดตั้งด้วยเหยื่อ “Requiem” 4. ทำการตรวจสอบเหยื่อ “Requiem” หลังจากการติดตั้งไปแล้ว 2 สัปดาห์ โดยสังเกตปริมาณการกินเหยื่อ และการเปลี่ยนแปลงของปลวกหลังจากได้รับสาร 5. เข้าตรวจสอบเหยื่อ “Requiem” ทุกๆ 2 สัปดาห์ จนกว่ารังจะล่มสลาย 6. หลังจากรังล่มสลายแล้วจะต้องทำการตรวจสอบบ้านอย่างละเอียดเพื่อยืนยันการล่มสลายของรังปลวก และหลังจากนั้น 1 - 2 เดือน จะเข้าตรวจสอบระบบอีกครั้ง

พื้นปูน

กำจัดปลวกระบบ Soil Treatment

การทำงานภายนอกบ้าน 1. เจ้าหน้าที่เข้าสำรวจพื้นที่บ้านโดยรอบ ตรวจสอบท่อเดินน้ำยาปลวกใต้ตัวบ้าน จากนั้นทำการอัดน้ำยากำจัดปลวกลงในท่อใต้บ้านทุกหัว • การอัดน้ำยาเข้าท่อ (Pipe Treatment) เป็นการอัดเข้าน้ำยาเข้าท่อด้วยเครื่องอัดแรงดันสูง เพื่อให้น้ำยาแพร่กระจายไปตามท่อต่าง ๆ ที่ติดตั้งไว้ และแทรกซึมลงสู่พื้นดินใต้บริเวณบ้าน 2. เจ้าหน้าที่ทำการซอยทรีสเม้นท์ รอบตัวอาคารบ้าน โดยใช้เหล็กตัวที จิ้มลงไปในพื้นดิน แล้วอัดน้ำยาป้องกันหรือขับไล่ลงไปในแต่ละจุด ซึ่งแต่ละจุด จะห่างกัน 2 เมตร รอบตัวบ้าน • การอัดน้ำยาลงดิน (Compress Treatment)เป็นการอัดน้ำยาลงไปในดิน ทุก ๆ 2 เมตร ที่ระดับความลึกประมาณ 30 – 40 เซนติเมตร รอบบริเวณบ้าน 3. เจ้าหน้าที่ทำการสเปรย์พรหมบริเวณสนามโดยรอบ การทำงานภายในบ้าน 1. เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบภายในบ้าน ทั้งชั้น 1,2 หลังจากนั้นทำการสเปร์ยยา ภายในบ้านบริเวณที่เป็นจุดเสี่ยงต่างๆ • การฉีดพ่นน้ำยา (Spraying Treatment) คือการฉีดพ่นน้ำยาสำหรับป้องกันและกำจัดภายในอาคาร ตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ เช่น ห้องเก็บของ, ห้องใต้บันได, ช่องชาร์ปต่าง ๆ, บริเวณที่เป็นรอยต่อของผนังหรืออาคาร (กรณีต่อเติมบ้าน), ฝ้าเพดานและสเปร์ยยาลงท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำ กำจัดแมลงสาบ • การฉีดน้ำยา (Injection Treatment) ใช้สำหรับการฉีดน้ำยาเข้าไปในบริเวณที่มีพื้นที่ขนาดเล็กหรือไม่สามารถเข้าถึงได้ เช่น วงกบ, ขอบบัว หรือขอบซอกงานเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ เป็นต้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและกำจัดปลวกให้ดียิ่งขึ้น **ระบบ จะทำการดูแล ตั้งแต่ ปลวก มด แมลงสาบ **รอบการให้บริการ 6 ครั้ง/ปี **สารเคมีที่ใช้ ชื่อทางการค้า แมกซ์ธอร์ หมายเหตุ : กรณีที่พบปลวกทางบริษัทฯ จะดำเนินการกำจัดโดยการใช้เหยื่อล่อ (เรดี้ริ้น) คุณสมบัติ : แม๊กซ์ธอร์ 100 วอเทอร์เบส เทอร์มิทิไซด์ แอนด์ อินเซ็คทิไซด์ แม็กซ์ธอร์ เป็นสารเคมีป้องกันกำจัดปลวกและแมลงสูตรน้ำที่มีความเข้มข้นสูงเหมาะสำหรับมืออาชีพ หากท่านสามารถมีผลิตภัณฑ์ได้พียงหนึ่งเดียวเท่านั้น หนึ่งเดียวนั้นต้องเป็น แม๊กซ์ธอร์ ทางเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับควบคุมแมลงทั่วไป และจัดการปลวก สามารถใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ทั้งไม่มีกลิ่น และประสิทธิภาพสูง คงฤทธิ์ได้ยาวนาน ครบถ้วนและยังปลอดภัย แม็กซ์ธอร์ทำเป็นสูตรน้ำอนุภาคสารเล็กกว่า 3 ไมครอน ทำให้ได้ผลงานดีแบบไม่มีใครเทียบ และยังคงฤทธิ์ได้ยาวยาน แม็กซ์ธอร์ เป็นสารเคมีป้องกันกำจัดแมลงที่ให้ผลงานดี และคงฤทธิ์ยาวนาน ในการควบคุมปลวก แมงมุม มด แมลงสาบ และแมลงรบกวนอีกหลายชนิดเมื่อได้รับการใช้อย่างถูกต้องโดยผู้ประกอบกิจการรับจ้างกำจัดแมลงมืออาชีพที่มีใบอนุญาตอย่างถูกต้อง แม็กซ์ธอร์เป็นสารเคมีกำจัดแมลงในกลุ่มไพรีทรอยด์ ซึ่งหมายความว่ามันถูกสังเคราะห์ตามต้นแบบคือสารไพรีทรัม ซึ่งเป็นสารสกัดธรรมชาติจากดอกไพรีทรัม

กำจัดปลวกระบบวางท่อ PIPE TREATMENT SYSTEM

ระบบ PIPE TREATMENT SYSTEM การป้องกันปลวก ระหว่างการก่อสร้างเป็นวิธีที่ดี และต้องได้บริษัทที่มีมาตรฐาน และมีประสบการณ์ในการป้องกันปลวก ระหว่างการก่อสร้างบ้านพอสมควร บ้านจึงปลอดภัยจาก ปลวก

ในการป้องกันปลวกแบบเริ่มต้น เราขอแนะนำการป้องกันปลวกด้วยระบบ PIPE TREATMENT SYSTEM ซึ่งเป็นการวางแผนในอนาคตข้างหน้า ให้กับอาคารบ้านเรือนของท่าน ตัดปัญหาในการเจาะพื้นบ้านโดยเด็ดขาด ไม่ต้องเจาะพื้นบ้านอันสวยงามของท่านให้เป็นตำหนิ ตัดปัญหายาเคมีหกหล่นในบ้าน ไม่มีมลพิษในบ้านอยู่อาศัย ไม่ต้องเคลื่อนย้ายข้าวของ ไม่ต้องออกจากบ้าน ไม่รบกวนเวลาพักผ่อนของท่านที่ควรพักผ่อนอย่างเต็มที่ การติดตั้งท่อใต้พื้นอาคารจะต้องติดตั้งท่อโดยผู้ชำนาญการ และเจ้าของอาคารบ้านพักอาศัย จะต้องทำการตรวจสอบระบบท่อ และทำการเทสต์ท่อ ดูว่าแรงดันของน้ำที่ทำการเทสต์นั้นเพียงพอหรือเปล่า หากไม่ทำการเทสต์ท่อ เวลาต้องการใช้ประโยชน์จากท่อที่ติดตั้งเอาไว้ อาจไม่มีประโยชน์อะไรเลย ในการอัดน้ำยาเคมีเข้าท่อนั้น ทางบริษัทฯ จะใช้เวลาเพียง 5 - 10 นาทีเท่านั้น ทางบริษัทฯได้ใช้เครื่องอัดแรงสูงที่สามารถอัดน้ำยาเคมีที่ผสมเสร็จแล้ว ในอัตรา 1 นาทีต่อ 150 ลิตร ระบบเดินท่อใต้พื้นดินนั้น เป็นการเดินท่อเตรียมไว้ในอนาคต หากเจ้าของอาคารต้องการอัดน้ำยาเข้าใต้พื้นบ้านหรือมีปัญหาจากปลวกเกิดขึ้น ไม่ต้องเจาะพื้นบ้าน ให้เสียหาย สามารถอัดน้ำยาเคมีเข้าท่อได้เลย และไม่เกิดสารพิษตกค้างในบ้านอยู่อาศัย

วิธีปฏิบัติงานแบ่งเป็นขั้นตอนดังนี้ 1. ขั้นตอนฝ่ายก่อสร้าง ก่อนการใช้บริการป้องกันปลวก 1.1 บริเวณที่สร้างอาคาร หลังจากเทคานคอดินเรียบร้อยแล้ว ต้องแกะไม้แบบออกให้หมด 1.2 ยังไม่ต้องปรับพื้นดินหรือทรายหรือวางพื้นสำเร็จรูป 2. ขั้นตอนฝ่ายบริการป้องกันปลวก 2.1. เจ้าหน้าที่จะทำการเจาะรูที่ท่ออัดน้ำยา เพื่อที่จะฝังหัวฉีดที่ท่ออัดน้ำยาทุกๆ ระยะประมาณ 70 เซนติเมตร 2.2. เจ้าหน้าที่จะเริ่มงาน หลังที่ทางฝ่ายก่อสร้างได้ทำการเทคานคอดินเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยจะทำการติดตั้งท่ออัดน้ำยาขนานกับแนวคานด้านในรอบตัวอาคาร มีเข็มขัดรัดท่อทุกๆ ระยะประมาณ 1 เมตร และจะมีท่อซอยวางขนานคานส่วนล่าง เพื่อส่งน้ำยาไปเคลือบพื้นที่สำคัญๆ ภายใต้พื้นอาคาร ส่วนที่จะกลายมาเป็นห้องเก็บของ ห้องน้ำ หรือห้องใต้บันได ซึ่งมักพบปลวกมากที่สุด 3. ท่อวาล์ว ที่จะอัดน้ำยาเคมีเข้าท่อ จะอยู่รอบอาคารตามความเหมาะสม และความต้องการของเจ้าของอาคาร ซึ่งตามปกติจะมีหัววาล์วอัดน้ำย า 1 หัว ทุกๆ ความยาวของท่อประมาณ 15-20 เมตร 4. การอัดและพ่นน้ำยาเคมีบริเวณภายในอาคาร เจ้าหน้าที่จะใช้หัวอัดน้ำยาเคมีแบบพิเศษปักลึกลงไปในดินที่ปรับพื้นเรียบร้อยแล้วประมาณ 30 เซนติเมตร ตามแนวคานโดยรอบด้วยเครื่องอัดลมที่มีความดันสูง (SUB-SOIL HIGH PRESSURE INJECTOR) ใช้น้ำยาเคมีประมาณ 5 ลิตรต่อ 1 ตารางเมตร 5. ฉีดและพ่นเคลือบผิวดินหรือทรายภายในอาคารทุกๆ ตารางเมตรโดยรอบ เพื่อให้น้ำยาเคมีซึมลงไปประสานกับน้ำยาเคมีที่อัดเอาไว้ในชั้นดิน ตามกรรมวิธีในข้อ 4 แล้วใช้น้ำยาเคมี 2-3 ลิตรต่อ 1 ตารางเมตร 6. การอัดและพ่นน้ำยาเคมีรอบนอกตัวอาคาร หลังจากที่ได้มีการ ปรับพื้นที่ภายนอกรอบๆ ตัวอาคารแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการอัดน้ำยาเคมีลงดิน ตามแนวคานคอดินด้านนอกอาคารโดยห่างจากตัวอาคารประมาณ 1 เมตร ใช้หัวอัดน้ำยาเคมีแบบพิเศษปักลึกลงไปในดินหรือทรายประมาณ 30 เซนติเมตร โดยรอบคานคอดินเสร็จแล้วพ่นสารเคมีเคลือบผิวดินหรือทรายอีกครั้งหนึ่ง

64 หมู่ 3 ต.นครสวรรค์ออก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
Tel : 062 952 6361

ผลงานของเรา

วันและเวลาทำการ

วันจันทร์-เสาร์ : 08:30 - 17:30
วันอาทิตย์ : 08:30 - 17:00

ติดตามเราได้ที่

Copyright 2016 Thorservice. All Rights Reserved.   
เราเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ที่มุ่นเน้นงานที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ทันเวลา ในงบประมาณที่ควบคุมได้ ให้คำปรึกษาสำหรับโครงการออกแบบทุกประเภทและทุกขนาด