ประกาศรับสมัครงาน
 

1. เจ้าหน้าที่ธุรการ (Admin) สำนักงาน

เงินเดือน ตามประสบการณ์  อัตรา 1 ตำแหน่ง

รายละเอียด

 1. จัดเก็บเอกสารการบันทึกรวบรวมส่งข้อมูลเข้าสำนักงานใหญ่
 2. จัดทำเอกสารด้านรับ บันทึกบัญชี ตรวจสอบเอกสารการวางบิลและรับเช็ค
 3. ทำงานด้านเอกสารตามที่ได้มอบหมาย

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส., ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาการจัดการ หรือสาขที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีประสบการณ์เจ้าหน้าที่ธุรการ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word,Excel) ได้ดี
   

……………………………………………………………………………………………………………………………………….
 

2. ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง (Site Control) ประจำโครงการ 

เงินเดือน ตามประสบการณ์  อัตรา 1 ตำแหน่ง

รายละเอียด

 1. ดูแลโครงงานที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามแผนงาน
 2. ตรวจสอบตัวงานให้ได้มาตรฐานของงานก่อสร้าง และตามแบบก่อสร้างในโครงงานนั้น
 3. จัดทำรายงานสรุปทุกเดือน และวางแผนงานทุกวัน

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส., ปริญญาตรี สาขาช่างสำรวจ, สาขาโยธา, สาขาช่างก่อสร้าง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้กล้องระดับ และกล้องวัดมุมได้
 • อ่านแบบงานก่อสร้างได้
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word,Excel) ได้ดี
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่
 • มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1 ปี
   

……………………………………………………………………………………………………………………………………….
 

3. วิศวกรโยธา (Site Engineer) ประจำสำนักงาน

เงินเดือน ตามประสบการณ์  อัตรา 1 ตำแหน่ง

รายละเอียด

 1. ควบคุมบริหารงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน
 2. จัดทำแผนงานก่อสร้าง
 3. ตรวจสอบ Shop Drawing
 4. จัดทำรายงานสรุปทุกเดือน และวางแผนงานทุกวัน

คุณสมบัติ

 • เพศชาย-หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตี สาขาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad  ได้
 • สามารถออกแบบและแก้ไขแบบ พร้อมคำนวณโครงสร้างชั่วคราวได้
 • มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1 ปี
   

……………………………………………………………………………………………………………………………………….
 

 

 

 

64 หมู่ 3 ต.นครสวรรค์ออก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
Tel : 062 952 6361

ผลงานของเรา

วันและเวลาทำการ

วันจันทร์-เสาร์ : 08:30 - 17:30
วันอาทิตย์ : 08:30 - 17:00

ติดตามเราได้ที่

Copyright 2016 Thorservice. All Rights Reserved.   
เราเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ที่มุ่นเน้นงานที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ทันเวลา ในงบประมาณที่ควบคุมได้ ให้คำปรึกษาสำหรับโครงการออกแบบทุกประเภทและทุกขนาด