โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ

ชื่อโครงการ : โกดัง อเนกประสงค์

ลักษณะโครงการ : โกดังเก็บสินค้า ขนาดพื้นที่ 34x30 เมตร
ปีที่ก่อสร้าง : 2564

ชื่อโครงการ : งานอาคารคลังสินค้า

ลักษณะโครงการ : อาคารคลังสินค้า ขนาด 30,000 ตร.ม.
ปีที่ก่อสร้าง : 2558

ชื่อโครงการ : สถานีบริการน้ำมัน บางจาก นครสวรรค์

ลักษณะโครงการ : สถานีบริการน้ำมัน
ปีที่ก่อสร้าง : 2559

ชื่อโครงการ : สถานีบริการน้ำมัน บางจาก

ลักษณะโครงการ :
ปีที่ก่อสร้าง : 2561

ชื่อโครงการ : โกดังโรงซ่อมบำรุง

ลักษณะโครงการ : โกดังซ่อมบำรุงขนาดกลาง
ปีที่ก่อสร้าง : 2564

ชื่อโครงการ : งานสร้างอพาร์ทเม้นท์ 8 ชั้น

ลักษณะโครงการ : อพาร์ทเม้นท์ 8 ชั้น
ปีที่ก่อสร้าง : 2558

ชื่อโครงการ : โกดังสินค้า J-Cover ผ้าใบจินตนา

ลักษณะโครงการ : โกดังสินค้า
ปีที่ก่อสร้าง : 2559

ชื่อโครงการ : ภัตตาคารเล่งหงษ์

ลักษณะโครงการ : ควบคุมโครงการ
ปีที่ก่อสร้าง : 2558-2559

ชื่อโครงการ : งานเทคอนกรีตพื้นถนน

ลักษณะโครงการ : เทพื้นคอนกรีต ถนนขัดมัน 90 เปอร์เซ็นต์
ปีที่ก่อสร้าง : 2558

ชื่อโครงการ : กำแพงกันดินพร้อมก่อรั้วบ้าน

ลักษณะโครงการ : งานกำแพงกันดินพร้อมก่อรั้วบ้าน สูงรวม 4.2 เมตร ยาว 280 เมตร
ปีที่ก่อสร้าง : 2558

ชื่อโครงการ : กำแพงกั้นดิน J-Cover ผ้าใบจินตนา

ลักษณะโครงการ : กำแพงกั้นดิน
ปีที่ก่อสร้าง : 2559

ชื่อโครงการ : ทางเดินหมู ระยะแรก 220 เมตร(750 เมตร)

ลักษณะโครงการ : งานรับเหมา ของและแรง รับจาก บริษัท เกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด
ปีที่ก่อสร้าง : 2564

ชื่อโครงการ : งานกำแพงกันดิน สูง 3 เมตร

ลักษณะโครงการ : งานกำแพงกันดิน เสาเข็ม ฐานราก เทผนังคอนกรีต
ปีที่ก่อสร้าง : 2558

ชื่อโครงการ : งานอาคารจอดรถอเนกประสงค์

ลักษณะโครงการ : อาคารจอดรถอเนกประสงค์
ปีที่ก่อสร้าง : 2558

ชื่อโครงการ : บ้านพักพนักงาน

ลักษณะโครงการ :
ปีที่ก่อสร้าง : 2564

ชื่อโครงการ : โครงการสร้างอาคารเก็บวัสดุ

ลักษณะโครงการ : รับตั้งแต่ออกแบบ จัดซื้อจัดหา วัสดุ และสร้ารโกดัง
ปีที่ก่อสร้าง : 2560

ชื่อโครงการ : งานรั้วกาแพงกันดิน สูง 2.2 ยาว 250 เมตร

ลักษณะโครงการ : โครงการบ้านจัดสรร เทผนังคอนกรีต
ปีที่ก่อสร้าง : 2558

ชื่อโครงการ : งานวางท่อพร้อมถนน

ลักษณะโครงการ : งานหลวง อ.ตาคลี
ปีที่ก่อสร้าง : 2562

ชื่อโครงการ : วางท่อ คสล. ขนาด 60

ลักษณะโครงการ : งานหลวง อบต.รับค่าแรง
ปีที่ก่อสร้าง : 2564

ชื่อโครงการ : ถนนในโครงการหมู่บ้านจัดสรร

ลักษณะโครงการ : เหมางานวางท่อและเทถนนในโครงการ
ปีที่ก่อสร้าง : 2561

ชื่อโครงการ : บ้านชั้นเดียว

ลักษณะโครงการ : บ้านจัดสรร
ปีที่ก่อสร้าง : 2565

ชื่อโครงการ : สร้างถนน คสล.

ลักษณะโครงการ : งานหลวง อบต.พระนอน
ปีที่ก่อสร้าง : 2565

ชื่อโครงการ : ศาลาธรรมสังเวช วัดพระบางมงคล

ลักษณะโครงการ : ออกแบบ ควบคุมงานตั้งแต่ โครงสร้าง จน ส่งงาน
ปีที่ก่อสร้าง : 2559-2560

ชื่อโครงการ : กำแพงกันดิน

ลักษณะโครงการ : งานหลวง
ปีที่ก่อสร้าง : 2563

ชื่อโครงการ : งานระบายน้ำรูปตัวยู

ลักษณะโครงการ : งานหลวง รางน้ำขนาด
ปีที่ก่อสร้าง : 2563

ชื่อโครงการ : บ้านชั้นเดียว

ลักษณะโครงการ : บ้านชั้นเดียว
ปีที่ก่อสร้าง : 2564

ชื่อโครงการ : ห้องพัก ห้องน้ำร่วม J-Cover ผ้าใบจินตนา

ลักษณะโครงการ : ห้องพักพนักงานจำนวน 3 ห้องนอนพร้อมห้องน้ำ ห้องน้ำร่วม มีห้องอาบน้ำ 1 ห้อง ห้องส้วม 3 ห้อง
ปีที่ก่อสร้าง : 2559

ชื่อโครงการ : ป้อม รปภ.

ลักษณะโครงการ : งานก่อสร้างเหมาทั้งของและแรง
ปีที่ก่อสร้าง : 2565

ชื่อโครงการ : ก่อผนังอิฐแดงพร้อมจับเซี๊ยม

ลักษณะโครงการ : ต่อเติม
ปีที่ก่อสร้าง : 2565

ชื่อโครงการ : บ้านชั้นเดียว

ลักษณะโครงการ : บ้านจัดสรร ชั้นเดียว 2 หลัง
ปีที่ก่อสร้าง : 2564

ชื่อโครงการ : ต่อเติมและฉาบผนังปูน

ลักษณะโครงการ : ต่อเติม
ปีที่ก่อสร้าง : 2565

ชื่อโครงการ : ปรับปรุงอาคารแอลดีซี นครสวรรค์

ลักษณะโครงการ : ต่อเติมปรับปรุงอาคาพาณิชย์
ปีที่ก่อสร้าง : 2560

ชื่อโครงการ : ถนนในโครงการหมู่บ้านจัดสรร

ลักษณะโครงการ : เหมางานวางท่อและเทถนนในโครงการ
ปีที่ก่อสร้าง : 2561

ชื่อโครงการ : โรงปลูกกันชงระบบปิดพร้อมสำนักงาน

ลักษณะโครงการ : สร้างโรงปลูกกันชงทั้งแรงและของ
ปีที่ก่อสร้าง : 2564

ชื่อโครงการ : โรงผลิตน้ำ

ลักษณะโครงการ : งานก่อสร้างเหมาทั้งของและแรง
ปีที่ก่อสร้าง : 2565

ชื่อโครงการ : งานโครงการต่อเติมบ้านพัก 2 ชั้น

ลักษณะโครงการ : ต่อเติมบ้าน
ปีที่ก่อสร้าง : 2559

ชื่อโครงการ : สร้างบ้านชั้นเดียว จ.นครสวรรค์

ลักษณะโครงการ : ก่อสร้างบ้านชั้นเดียว
ปีที่ก่อสร้าง : 2559

ชื่อโครงการ : ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย นครสวรรค์

ลักษณะโครงการ : รีโนเวทอาคารพาณิชย์
ปีที่ก่อสร้าง : 2560

ชื่อโครงการ : ปรับปรุงบ้านพัก

ลักษณะโครงการ : บ้านพัก 2 ชั้น เพื่อที่ 142 ตร.ม
ปีที่ก่อสร้าง : 2559

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างโรงเรือนสำหรับห้องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น

ลักษณะโครงการ : ประมูลงาน จัดซื้อจัดหาวัสดุ และก่อสร้าง
ปีที่ก่อสร้าง : 2560

ชื่อโครงการ : งานต่อเติมและปรับปรุง สำนักงานจัดรูปที่ดิน

ลักษณะโครงการ : ควบคุมโครงการต่อเติมและปรับปรุง สำนักงาน
ปีที่ก่อสร้าง : 2558

ชื่อโครงการ : รีโนเวทอาคารพาณิชย์

ลักษณะโครงการ : อาคารพาณิชย์
ปีที่ก่อสร้าง : 2559

ชื่อโครงการ : งานปรับพื้นที่ พร้อมถมดิน

ลักษณะโครงการ : งานปรับพื้นที่ พร้อมถมดิน
ปีที่ก่อสร้าง : 2558

ชื่อโครงการ : งานปูพื้นกระเบื้อง โรงเรียนเทศบาล

ลักษณะโครงการ : งานปูพื้นกระเบื้อง
ปีที่ก่อสร้าง : 2558

ชื่อโครงการ : งานสำรวจ วางผังอาคาร

ลักษณะโครงการ : วางผังโครงการและหมุดเสาเข็ม วัดพื้นระดับดิน
ปีที่ก่อสร้าง : 2558
64 หมู่ 3 ต.นครสวรรค์ออก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
Tel : 062 952 6361

ผลงานของเรา

วันและเวลาทำการ

วันจันทร์-เสาร์ : 08:30 - 17:30
วันอาทิตย์ : 08:30 - 17:00

ติดตามเราได้ที่

Copyright 2016 Thorservice. All Rights Reserved.   
เราเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ที่มุ่นเน้นงานที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ทันเวลา ในงบประมาณที่ควบคุมได้ ให้คำปรึกษาสำหรับโครงการออกแบบทุกประเภทและทุกขนาด