สร้างถนน คสล.

ชื่อโครงการ
สร้างถนน คสล.
เจ้าของโครงการ
องค์การบริหารส่วนตำบลพระนอน
ลักษณะโครงการ

งานหลวง อบต.พระนอน

ปีที่ก่อสร้าง
2565
สถานที่
จังหวัดนครสวรรค์
ขนาดโครงการ
ขนาดเล็ก
งบประมาณก่อสร้างโครงการ
978,838
รายละเอียด
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากศาลาประชาคม - บ้านนายประสาท คงถาวร
64 หมู่ 3 ต.นครสวรรค์ออก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
Tel : 062 952 6361

ผลงานของเรา

วันและเวลาทำการ

วันจันทร์-เสาร์ : 08:30 - 17:30
วันอาทิตย์ : 08:30 - 17:00

ติดตามเราได้ที่

Copyright 2016 Thorservice. All Rights Reserved.   
เราเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ที่มุ่นเน้นงานที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ทันเวลา ในงบประมาณที่ควบคุมได้ ให้คำปรึกษาสำหรับโครงการออกแบบทุกประเภทและทุกขนาด