งานต่อเติมและปรับปรุง สำนักงานจัดรูปที่ดิน

ชื่อโครงการ
งานต่อเติมและปรับปรุง สำนักงานจัดรูปที่ดิน
เจ้าของโครงการ
สำนักงานจัดรูปที่ดินนครสวรรค์
ลักษณะโครงการ

ควบคุมโครงการต่อเติมและปรับปรุง สำนักงาน

ปีที่ก่อสร้าง
2558
สถานที่
สำนักงานจัดรูปที่ดินนครสวรรค์
ขนาดโครงการ
งบประมาณก่อสร้างโครงการ
รายละเอียด
ทีมงาน ธอร์ โซลูชั่น เซอร์วิส สร้างปี 2558
ดูแลตั้งแต่่ ออกแบบ ควบคุมโครงการต่อเติมและปรับปรุง สำนักงานจัดรูปที่ดินนครสวรรค์
64 หมู่ 3 ต.นครสวรรค์ออก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
Tel : 062 952 6361

ผลงานของเรา

วันและเวลาทำการ

วันจันทร์-เสาร์ : 08:30 - 17:30
วันอาทิตย์ : 08:30 - 17:00

ติดตามเราได้ที่

Copyright 2016 Thorservice. All Rights Reserved.   
เราเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ที่มุ่นเน้นงานที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ทันเวลา ในงบประมาณที่ควบคุมได้ ให้คำปรึกษาสำหรับโครงการออกแบบทุกประเภทและทุกขนาด